Grup țintă

Grupul țintă al proiectului va fi constituit din :

 • cel puțin 98 persoane de sex feminin,
 • cel puțin 5 persoane de etnie romă sau alte grupuri vulnerabile,
 • cel puțin 2 persoane cu dizabilități sau handicap,
 • cel puțin 67 de persoane din mediul rural,
 • cel puțin 201 persoane, care se regăsesc în cel puțin una dintre categoriile următoare: persoane cu nivel scăzut de calificare (care au cel mult studii gimnaziale absolvite – ISCED 0-2 sau au studii de nivelul ISCED 3, dar acestea nu mai sunt cerute de piața muncii sau care au ocupații din grupa majoră 9 cf. COR – Muncitori Necalificați sau alte ocupații precum personal casnic pentru îngrijire) / persoane din mediul rural / persoane cu vârsta peste 40 ani.

Din structura grupului țintă, în funcție de sectoarele/domeniile SNC în care activează, vor face parte:

 • minim 36 persoane vor proveni din sectorul/domeniul SNC de „Industrii creative”;
 • minim 36 persoane vor proveni din sectorul/domeniul SNC de „Industria auto și componente”;
 • minim 36 persoane vor proveni din sectorul/domeniul SNC de „Tehnologia informației și comunicatiilor”.
 • minim 36 persoane vor proveni din sectorul/domeniul SNC de „Energie și management de mediu”.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • ești angajat(ă), inclusiv PFA sau Întreprindere Individuală
 • ai domiciliul într-una din regiunile: Sud Muntenia, Sud-Est,
  Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia
 • ai vârsta între 25 și 64 de ani
 • ești dispus(ă) să participi la activitățile proiectului
 • completezi și semnezi angajamentul de disponibilitate
  pentru activitățile proiectului
 • nu ai urmat și nu urmezi alte programe de formare
  profesională în aceleași meserii finanțate din fonduri
  europene sau de la bugetul de stat

BENEFICII

 • consiliere profesională și tutorat
 • noi competențe și aptitudini care răspund necesităților actuale ale pieței muncii
 • un grad de calificare mai ridicat sau o nouă specializare
 • diplome recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări
 • posibilitatea obținerii unui loc de muncă mai bine plătit
 • masă, cazare și transport (acolo unde este necesar)

Anunț recrutare grup țintă